Prev Next

Arbonaut.cz - komplexní péče o stromy

BEZPEČNOSTNÍ ŘEZ

Jedná se o zásah, který si klade za cíl snížit bezpečnostní rizika v okolí daného stromu. Jsou odstraňovány větve suché a zalomené. Dále jsou odst...

V�ce

ODBORNÉ POSUDKY

Každý jednotlivý případ v péči o vzrostlé stromy je nutné posoudit na místě, zhodnotit a navrhnout konkrétní vhodné opatření, nebo jejich kombinaci. Také...

V�ce

OBTÍŽNÉ KÁCENÍ

Jde o takzvané kácení ve stížených podmínkách, kdy existují překážky, které brání využití „standardních“ technik k pokáce...

V�ce