Prev Next

Arbonaut.cz - komplexní péče o stromy

ZDRAVOTNÍ ŘEZ

Jedná se o přísně definovaný druh zásahu na stojících stromech, jehož účelem bývá celkové zlepšení zdravotního stavu jedince a prodloužení jeho ...

V�ce

OBTÍŽNÉ KÁCENÍ

Jde o takzvané kácení ve stížených podmínkách, kdy existují překážky, které brání využití „standardních“ technik k pokáce...

V�ce

ODBORNÉ POSUDKY

Každý jednotlivý případ v péči o vzrostlé stromy je nutné posoudit na místě, zhodnotit a navrhnout konkrétní vhodné opatření, nebo jejich kombinaci. Také...

V�ce